Domů > Rady > Zrušení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Nedobrovolné zrušení trvalého bydliště s sebou přináší mnohdy velké komplikace. Jak je možné někomu zrušit trvalý pobyt si zkusíme podrobněji rozebrat.

Změna trvalého pobytu může být uskutečněna na základě nepravdivých nebo zfalšovaných údajů nebo v případě, že došlo k zániku nemovitosti či zaniklo užívací právo tomu, kdo byl přihlášen v nemovitosti.

Osobu nelze z trvalého pobytu odhlásit. Každý občan musí mít údaj o trvalém pobytu. Proto lze jen změnit adresu trvalého pobytu.

Podmínky pro změnu trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášena k trvalému pobytu, vyplývají ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a musejí být splněny zároveň.

Trvalý pobyt můžeme změnit za splnění těchto předpokladů (+ potřebné formuláře):

 • osobě zaniklo užívací právo k nemovitosti (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd.)
 • osoba v nemovitosti nebydlí, není vlastníkem (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd.) ani není oprávněn byt užívat (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, aj.)
 • osoba nemovitost nebo její část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové)

Žádost o zrušení údajů trvalého pobytu musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování žadatele
 • označení správního orgánu, jemuž je určena
 • uvedení věci, které se týká (žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu)
 • jméno, příjmení, datum narození osoby, které má být trvalý pobyt zrušen, popřípadě, jestli je žadateli známo, kde se jmenovaný zdržuje
 • přesná adresa trvalého pobytu, na které má být údaj uvedené osobě zrušen
 • důvod žádosti
 • co se navrhuje
 • podpis žadatele

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

O žádosti vede úřad (správní orgán) správní řízení, ve kterém zjišťuje současné splnění uvedených podmínek. Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel:

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

§ 12

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

Categories: Rady Tags:
 1. Vlaďka Š.
  04.04.2011 na 06:04 | #1

  Dobrý den, chci se zeptat na situaci mých rodičů. Jejich syn hraje automaty a dluží na různých stranách peníze. V současnosti (asi 3 roky) s nimi již nebydlí, bydlel u přítelkyně, ale ta ho teď vyhodila z bytu. Je možné mu zrušit trvalý pobyt? Rodiče mají byt v osobním vlastnictví. Jak mají postupovat? Ještě musím dodat, že syn je zaměstnaný, ale možná půjde na léčbu do Opavy a co když ho z práce vyhodí?Prosím pomozte!

 2. Zdeňka Š
  21.06.2011 na 20:09 | #2

  Dobrý den, mohu být odhlášena z trvalého pobytu manželem pokud mám stále užívací právo na byt a nebydlím v něm. Ikdyž jsme rozvedeni, ale o byt se stále soudíme.

 3. Marcel K.
  09.07.2011 na 09:50 | #3

  Dobrý den, jak bych měl postupovat při zrušení trv. pobytu bývalé přítelkyni, která již 1,5 roku nebydlí semnou. Dům jsem koupil na hypoteku, vlastnické práva mám pouze já,i přesto mi na úřadě odvětily, že nemohu jen tak rušit trvalý pobyt, který jsem ji dal já. Poraďte prosím jak postupovat, neboť s bývalou přítelkyní není žádná řeč. Děkuji za radu a odbornou pomoc.

 4. Eva Bůchová
  09.07.2011 na 20:27 | #4

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jak postupovat při zrušení trvalého pobytu ve vlastním domě, když má soudem bratr předběžně svěřeného syna do opatrovnictví, jelikož matka ho neustále hrubě bije a týrá ho. Naposledy syna škrtila a tak byla na policii. Je to pouze přítelkyně, nejsou oddáni. Mají tříletého syna. Ona nepracuje, tudíž nemá žádný příjem a hrozí, že si vezme půjčky, které nemůže splácet a bratrovi by pak hrozila exekuce. Vlastníkem domu jsem já, můj manžel a bratr. Děkuji za odpověď.

 5. Zuzana K.
  10.08.2011 na 18:45 | #5

  Dobrý den chtěla bych se zeptat jak mohu odhlásit svojí bývalou spolubydlící.Nastěhovali jsme se do stejné bytu kde se nechala nahlásit trvale ale po 4 měsících se odstěhovala stím že si nechce odhlásit trvalí pobyt už tu kvůli ní byl i exekutor.

 6. Petra M.
  01.09.2011 na 19:43 | #6

  Dobrý den.
  Chtěla bych se zeptat, jak zrušit trvalý pobyt,  vlastnímu nezletilému synovi. Vlastníkem nemovitosti je tchán a tchýně. Důvodem je záškoláctví a krádeže našich věcí apeněz.
  Děkuji za odpověď.

 7. Ludmila Hašková
  14.09.2011 na 16:48 | #7

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak zrušit dceři trvalý pobyt.Vlastníkem bytu jsem pouze já,dcera má u mně trvalé bydliště.1.9.2011 se z bytu odtěhovala,odvezla si všechny věci,klíče od bytu hodila do schránky na poštu a odjela za klukem do Čech.Chtěla bych ji odhlásit z trvalého pobytu,protože mám obavy,že si vezme půjčku,nebude splácet a mě navštíví exekutor.Děkuji za odpověď

 8. Nohelova Ivana
  26.10.2011 na 10:54 | #8

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak zrušit bývalému příteli trvalé bydliště.Už u mě nebydlí,nemá tu žádné svoje věci a klíče mi sám vrátil.Byt neužívá.Mám obavy z exekuce,protože si vzal dost velkou půjčku.Prosím,poraďte mi.předem děkuji za odpověď.

 9. Helena
  03.11.2011 na 18:22 | #9

  Dobrý den, jakým způsobem mohu zrušit trvalý pobyt bývalému manželovi. Vlastníkem nemovitosti jsem já a moje dcera. Byla to naše chata a když prodal byt v Praze, nechal se sem přihlásit. . Je to alkoholik a dcera sem nemůže s vnučkou jezdit, aby nebyla ohrožena její výchova. Stále tu bydlí, ale z obav před  vykradením, vyhořením a exekucí, když odjedu mimo, bych  ráda jeho trvalý pobyt zrušila. Děkuji za odpověď, jsem zoufalá!

 10. 09.11.2011 na 23:55 | #10

  Jak odhlásit pani Petru Novotnou z trvalého pobytu ,trvalý pobyt měla v Myslibořicích č.88 a tam bydlela z rodiči a nedostala socialní dávky ,Tady v Pulkově č.1 zfalšovala doklady,aby mohla pobýrat sociální dávky.A je tady přihlášená trvale a ted bere vše co ji sociálka dá a ona má děti,ale z toho živí přitele a tím i děti obírá o to co jim náleží.Jana Nováčkova Pulkov 34 p.Rouchovany 67557

 11. jana weissová
  18.02.2012 na 02:08 | #11

  Dobrý den. Ráda bych vás požádala o radu. Jsem úplně na dně a nevím jak dál.
  Bydlím v družstevním bytě s 9měsíčním synem. Bydlí zde má matka která je notorická alkoholička. Má všude dluhy a půjčuje si od lichvářů. Stane se, že přijde domů pomočená a pokálená.
  Existuje prosím nějaký důvod, kterým bych ji mohla odhlásit z bytu. Mám strach že o byt přijdu a zůstanu se synem na ulici. Matka má v bytě trvalé bydliště.
  Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
  Jana W.

 12. Jaroslav Pospíšil
  26.07.2012 na 13:55 | #12

  Nabyl jsem darem družstevní byt od své vlastní matky, kterou zdůvodu její vážné nemoci jsem převezl do svého bytu a starám se o její péči.Nabyl jsem tedy nájemní smlouvu na své jméno i dohodu o skončení nájmu k bytu své matky a byla podepsána smlouva o převodu členských práv a povinností člena družstva k mé osobě. Chtěl jsem tedy byt prodat nebo pronajmout, ale zjistil jsem, že nemohu, protože na byt je přihlášena trvale moje dcera. Nikdy tedy nepřispívala mojí matce na její podnájem u ní a řekla mě, že nebude nadále nic přispívat do bydlení, protože je přihlášena trvale na uvedené adrese a majitel jako ted já je jí povinnen zabezpečit bytovou náhradu. Ač jsem jí nabídl byt v pdnájmu tak jej odmíla.Má dcera, která se nechce podílet na nájmu, podnájmu tj. 9.000. Kč, které a Navíc si tam vodí své klienty a své pánské návštěvy i nynějšího hocha s kterým chodí. Vyzval jsem jí, aby si tedy se mnou uzavřela smlouvu o podnájmu na 9.000. Kč, aby mohla bydlet v mém bytě, ona to však odmítá, protože nebyla nikdy zvyklá nic platit. To že jsem se stal plátcem bytu a že chci byt pronajmout jí nezajímá, protože prý jsem dostal byt od své mámy i s povinnostmi jí zabezpečit v bydlení. Ač jsem jí nabídl jiný podnájem s tím, že jej dokonce zaplatím na půl roku, tak mi jej odmítla a nikdo jí prý nepřinutí se z bytu odhlásit a i z trvalého pobytu.Poradte co mám udělat  ??? Mohu jí dát jen návrh na zrušení trvalého bydliště a čekat zda-li komise rozhodne jí výjmout z trvalého pobytu ???Prosím obratem pokud možno odpovězte. Děkuji pan Jarda Pospíšil

 13. martin
  15.08.2012 na 12:31 | #13

  dobry den,chtel sem se zeptat bydlim u rodicu ale mel sem problemy z hracima automatama a nevim jestly jeste do toho nekdy zpadnu,jestly si sam muzu odhlasit u nich trvale bydliste a kam mam pro to zajid dekuji moc za odpoved

 14. Alena
  06.10.2012 na 22:20 | #14

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak můžu zrušit trvalý pobyt bývalému příteli, který ovšem se mnou žije v jednom bytě a nechce se odstěhovat, protože tam má trvalé bydliště, které si nechce dobrovolně změnit. Je to alkoholik a gembler. Nechce si dobrovolně zrušit trvalé bydliště u mě, ani se odstěhovat. Já s ním však žít nechci a bojím se jeho dluhů a případných exekucí. Byt jsem si koupila já do osobního vlastnictví, ještě před tím než jsme se poznali. Vím, že vzhledem k tomu, že v mém bytě bydlí, tak ho nemůžu jen tak odhlásit na městě. Musí přeci existovat nějaký způsob, jak ho dostat z bytu, který mu nepatří. Prosím Vás o rada co dělat.
  Děkuji Alena

 15. Martin
  24.01.2013 na 17:45 | #15

  Dobrý den,Chtěl bych vás poprosit o radu.Léta jsem s bývalou manželkou a dětmi užíval byt mého otce,takže všichni jsme tam měli i trvalý pobyt.Asi 3 roky už tam nebydlíme.Já mám trvalý pobyt už v jiném městě a bývalá manželka s dětmi ho tam pořád má a přitom už tam taky tři roky nebydlí.Bydlí s dětmi v podnájmu v jiném městě.Chtěl jsem se zeptat jak jim můžu zrušit trvalý pobyt? Tvrdí že ho nemá kam přepsat.
  Předem moc děkuji za pomoc.
  Martin K.

 16. Robert Jensik
  30.01.2013 na 06:48 | #16

  Dobry den,rad byzch se zeptal.Pronajimam byt a podnajemnici chteji trvaly pobyt,bojim se ze az jim skonci smlouva tak se nebudou chtit odstehovat.Dekuji. Robert J.

 17. Petr Janoušek
  01.04.2013 na 19:41 | #17

  Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat zda můžu zrušit trvalý pobyt bývalé manželce a jejím dětem v případě, že dům je prokazatelně v mém vlastnictví a rozsudek o rozvodu manželství nabyl platnosti.

 18. Petr Janoušek
  01.04.2013 na 19:44 | #18

  dodatek: Bývalá manželka je cizinka s trvalým pobytem. Bez mého souhlasu si založila živnost na zatím trvalou adresu. Neprispívá na energie ani jiné poplatky na dům a služby.
  Děkuji

 19. Petra
  03.04.2013 na 18:50 | #19

  Dobrý den,
  Chci pronajmout byt matce samoživitelce s 2dětmi. K tomu, aby dostala příspěvek na bydlení potřebuje mít trvalý pobyt v tomto bytě. Může být problém při ukončení nájemní smlouvy s jejím trvalým pobytem v tomto bytě? Případně , pokud by se ji cokoliv přihodilo, jak se postupuje  s dětmi a trvalým pobytem jejich dětí ? Lze toto nějakým způsobem ošetřit ?
  Děkuji

 20. hana horakova
  07.04.2013 na 13:10 | #20

  pan kteremu jsem dala zapsat neuvazene trvale bydliste  nema sepsanou se mnou zadnou najemni ani podnajemni smlouvu mi po zapsani trvaleho bydliste sproste nadava  vyhnal z meho domu vnucku a vnuka takze po techto hrubych napadáni za mnou nikdo nechodi a nenavstevuje mne. 1x jsem na neho musela zavolat policii která s tim ovsem nic neudelala po druhe jsem ho ohlasila na policii protoze me hrube a meho vnuka slovne napadl. je nejaka sance na zruseni trvaleho pobytu a jestli ano jak

 21. Libor
  23.04.2013 na 16:55 | #21

  Dobrý den
  Můžete mi prosím poradit ? Bratr se rozvedl a do té doby bydlel s manželkou u rodičů své ženy. Nemovitost nikdy nepatřila ani jemu ani jeho ženě, přestože její rodiče slibovali že část domu na ně převedou. Bratr do domu investoval dost peněz jak do bytu, který postavil v podkroví , tak do dalších úprav a údržby celého domu.  Po rozvodu se odstěhoval a rodiče jeho ženy mu chtějí  zrušit trvalý pobyt. Může podminit zrušení trvalého pobytu finančním odškodněním za investice do domu které tam dal? Při projednaváni zrušení trvalého pobytu musí být přítomen na  úřadě nebo se toto projednává bez něj?      Děkují za případnou radu   Libor

 22. Martin
  06.05.2013 na 17:44 | #22

  Dobrý den,chtěl bych se informovat, jsem v rozvodovém řízení a manželka chce abych se odhlásil z trvalého pobytu.Na této adrese bydlím od roku 1982 nájemní smlouva byla na mé jméno po svatbě v roce 1995 byla převedena na manžele.V bytě již dva roky nebydlím jsem odhlášen ze služeb a v současné době nemám kde bydlet a ani nemám žádnou jinou nájemní nebo podnájemní smlouvu.Ještě chci podotknout, že mám na adrese trvalého pobytu sídlo firmy jsem živnostník.Může mě manželka odhlásit nedobrovolně z trvalého pobytu a jak se můžu bránit.Děkuji za radu Martin

 23. Jiří Porteš
  07.06.2013 na 10:24 | #23

  Osoba nemovitost nebo její část neužívá – je doba 1 měsíce kdy osoba nemovitost neužívá přiměřená  doba ke zrušení trvalého pobytu? 
  Děkuji za odpověď. J.P. 

 24. Petr Hanzl
  26.07.2013 na 20:45 | #24

  Dobrý den,
  oslovil mě nešťastný kolega. Do své nemovitosti si nastěhoval známou, se kterou krátkodobě žil ve společné domácnosti. Nechal jí zapsat ve své nemovitosti k trvalému pobytu. Po krátké době se s ní rozešel, nicméně není schopen jí dostat pryč. Celý dům mu zanáší odpadem. Kolega by potřeboval využít její pokoj pro svojí rozvedenou dceru.  Chtěl bych mu pomoci, je úplně v koncích.
  Děkuji za informaci
  S pozdravem Petr Hanzl tel.: 606 169 739

 25. Jana
  01.08.2013 na 12:07 | #25

  Dobrý den,
  prosím o informaci ohledně trvalého pobytu. Koupila jsem synovi byt (ještě splácím hypotéku) a jeho přítelkyně by se k němu chtěla přihlásit k trvalému pobytu. Vyřešila by si  tím i žádost o občanství. Je Slovenka. Jaké jsou možnosti v případě jejich rozchodu s ukončení  trvalého pobytu ? Myslím tím, že by se nechtěla dobrovolně odstěhovat.
  Děkuji za odpověď Jana

 26. 20.08.2013 na 13:25 | #26

  Dobrý den, prosím pěkně jak mohu svému příbuznému zrušit místo trvalého pobytu u mně- mám obecní byt . Příbuzný odjel do zahraničí – STÁT V EVROPSKÉ UNII a už se nevrátí a exekutoři mi neustále klepou na dveře.Múže mít český opčan trvalí pobyt i v jiné zemi "EU" a u nás v ČR zrušený?Dškuji předem za přesný návod.Josef

 27. lucie
  25.09.2013 na 13:20 | #27

  dobrý den chtěla jsem se zeptat?kupujeme byt.co má dělat ten kdo to prodává ma tám trvali pobyt zruší se automatycky jeho trvalé pobyt samo nebo on musí to nějak zrušit než se podepíšem kupní smlouvu.děkuji za rychlou odpověd

 28. marek
  13.12.2013 na 18:25 | #28

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možné nějakým způsobem odhlásit naši dceru z trvalého pobytu? Příští rok v Březnu jí bude 18 let a vzhledem k tomu že nás několikrát okradla o peníze nebo jiné cenné předměty které prodala v bazaru ( zlato, fotoaparát atd.),máme strach ýe jsi vezme u nějaké společnosti půjčku kterou nebude splácet a mi tak budeme čelit hrozbě exekutora a nebo to splácet za ni.

  Mockrát děkuji za odpovědˇ

 29. marie slovakova
  12.02.2014 na 17:08 | #29

  dobry den, bratr koupil byt s najemnikem, který se jen ustne zavazal byt opustit, ma tam trvale bydliste, i presto, ze soud rozhodl o vystehovani,najemnik odmítl stehovani, bratr bydli
  na chate a najemnik je vysmaty. da se s tim něco delat?
  dekuji za odpověď nebo za radu

 30. Olga Mikešová
  07.03.2014 na 14:04 | #30

  Dobrý den, mohu zrušit trvalý pobyt synovi, který má neustále dluhy a následují pak pro nezvládání splácení exekuce. Donekonečna nechci být tímto ohrožována.
  Byt mám v osobním vlastnictví.

  Děkuji za odpověď.
  Mikešová

 31. Milan
  14.03.2014 na 08:46 | #31

  Dobrý den, rád bych se zeptal jakým zbůsobem můžu zrušit trvalý pobyt bývalé přítelkyni, kterou jsem z dobré vůle nechal bydlet ve svém bytě, kdy nemáme sepsánu žádnou dohodu či nájemní smlouvu..vše je dojednáno pouze ústně. S bývalou přítelkyní není řeč, dělá naschvály různého typu např. že nebude platit nájem atd. a odmítá se odstěhovat. Byt je psán na mě, ja jsem vlastníkem nemovitosti a rád bych tento problém nějak uzavřel. Děkuji za případnou radu.

 32. Irena
  16.03.2014 na 09:31 | #32

  Dobrý den,jsem slovenka s povolením k trvalému pobytu v ČR bohužel po rozvodu jsem zůstala dosti zadlužená k vůli manželovy ráda bych změnila adresu trvalého pobytu ale nevím jestli se to nějak nedotkne lidí který mi umožní se u nich na pobyt zapsat nechtěla bych aby je navštěvovali exekutoři mají na to právo i když mi nepatří nemovitost ani nic v ní Děkuji za odpověd

 33. Petra
  25.04.2014 na 16:46 | #33

  Dobrý den, přítel má nějemní smlouvu v bytě rpg a já jsem se zde se synem také přihlásila k trvalému bydlišti. Momentálně jsem v situaci kdy čekám s teď už bývalím přítelem miminko a on žije s novou přítelkyní, ale tohoto bytu se nevzdává a vyhrožuje my, že nám zruší trvalý pobyt a z bytu nás vyhodí. Já se synem a s očekávaným miminkem nemáme kam jít tak mě zajímá jestli to opravdu může udělat a jak bych se případně mohla bránít? Děkuji za odpověď

 34. petra
  25.04.2014 na 19:48 | #34

  Dobrý den, chci se zeptat.jakým způsobem zrušit trvalý pobyt bývalému partnerovi. Teď jsme se rozešli a já jen z domu Vyhodila. Dům jsem koupila.na hypotéku, která je pouze na mě, taktéž na dům mám pouze já vlastnické právo. Bývalý partner moc pije a bere si vše ná splátky a půjčky. Prosím poraďte. Máme roční dcerku a nechci se moc tahat po soudech. A sám si pobyt nezrusi. Nejsme svoji. Dekuji

 35. Abdulová
  25.05.2014 na 17:18 | #35

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat jak můžu manžela odhlásit z trvalého pobytu z mého bytu, který je v mém osobním vlastnictví. Manžel bydlí ve svém baráku který je jeho osobní vlastnictví.

  Děkuji.

 36. Lucie
  08.07.2014 na 17:33 | #36

  dobry den, pani Aleno,dozvedela jste se prosim odpoved na vasi otazku? resim stejny problem, byvaly je mimo piti i vykazany, mohla byste se mi ozvat na email? Lucepokor@seznam.cz dekuji moooc Lucie

 37. Lucie
  08.07.2014 na 17:45 | #37

  dobry den, resim stejny problem jako pani Alena, byvaly pije, vyhrozoval mi zabitim, bylo nasili fyzicke i psychicke, byl vykazany na 10 a pak 30 dni,nyni mu lhuta konci,pozadala jsem o jeji prodlouzeni, ale vysledek zatim neznam, dala jsem mu TP s tim, ze budeme rodina, mam dve deti z predchoziho manzelstvi a jedno s byvalym pritelem, bohuzel je napsany i v najemni smlouve a p.starosta mi tvrdi,ze s tim nelze nic delat az do ukonceni najmu, coz je v lednu 2015, deti i ja mame strach, co bude, az se bude moct vratit, on zde bydlet ve skutecnosti nechce, je to pro nej tady dira (vesnice) atd., ale che jen delat problemy a naschvaly. Uz se tu nezdrzuje pres mesic, nemuze z duvodu vykazani. Da se neco udelat, aby mu byl TP zrusen a my mohli zit beze strachu? Za odpoved predem dekuji, Lucie

 38. Šárka Janásová
  15.07.2014 na 10:31 | #38

  Dobrý den mám dotaz. Dcera odešla do Prahy a už rok s námi nebydlí, ale zjistila jsem že nepracuje a k nám do bytu chodí upomínky a dluhy. Tak zda jí můžu odhlásit ale nevím zda se ještě dá hlásit pobyt na Úřad protože v Praze se nemá kam nahlásit děkuji.

 39. Marie Divišová
  24.07.2014 na 16:40 | #39

  cmelkamarunka@seznam.cz
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odhlášení trvalého pobytu pro svou vnučku, kterou jsem vzala do svého bytu, ke kterému mám vlastnické právo. Mám s ní sepsanou nájemní smlouvu, ale vnučka mi neplatí ujednané nájemné, nestará se o děti a v bytě již nebydlí. Má spoustu půjček, které neplatí a mám obavy, že se do bytu dostaví exekutoři a zabaví vybavení, které je moje. Děkuji za odpověď.

 40. Veronika
  13.08.2014 na 15:14 | #40

  Dobrý den, S manželem jsme koupili dům… původní majitelé e odstěhovali, nicméně mají stále trvalé bydliště u nás… Chtěla bych se zeptat jak řešit situaci…? obáváme se exekutora… :-/ Děkuji Veronika

 41. Andrea
  19.08.2014 na 20:25 | #41

  Dobrý den,moje matka se k nám přestěhovala z Ostravy.Trvalý pobyt jsem ji nechala udělat na našem družstevním bytě v Brně.Nyní si matka našla podnájem a snama nebydlí,zjistila jsem že si nabrala nějaké půjčky.Chtěla bych ji trvalý pobyt zrušit,ale majitel pronajímaného bytu nesouhlasí sjejím trvalým bydlištěm na pronajímaném bytě.Prosím o radu jak mám postupovat.Předem děkuji.

 42. Ivana
  24.08.2014 na 12:45 | #42

  Dobrý den, chtěla bych poradit. Bydlím s manželem v rodinném domku mých dětí z prvního manžel je zapsán k trvalému pobytu zde na základě souhlasu mých dětí z prvního manželství. Nyní se odstěhoval, jak mu trvalý pobyt co nejrychleji zrušit.
  Děkuji

 43. Ivana
  24.08.2014 na 12:46 | #43

  Dobrý den, chtěla bych poradit. Bydlím s manželem v rodinném domku mých dětí z prvního manželství, manžel je zapsán k trvalému pobytu zde na základě souhlasu mých dětí z prvního manželství – nemá nájemní smlouvu. Nyní se odstěhoval, jak mu trvalý pobyt co nejrychleji zrušit.
  Děkuji

 44. Stáňa
  01.09.2014 na 08:55 | #44

  Dobrý den, bydlím s manželem u své dcery v bytě, která je majitelka. Dlouhodobě máme v manželství problémy a chci zažádat o rozvod. Dcera chce manžela z trvalého pobytu v jejím bytu odhlást. Co musí udělat? Děkuji za odpověď.

 1. 17.11.2012 na 14:20 | #1